fbpx
Запитване
Програми за финансиране на ВЕИ

Нови програми за финансиране на ВЕИ със съоръжения за съхранение на енергия (ЛСС)

Време за четене: 
1 минута

Интер Пауър съобщава за старта на две нови програми за финансиране на индустриални батерии за съхранение на енергия от фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ), в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. Тези програми са насочени към подкрепа на внедряването на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия.

Новите Програми

Програма BG-RRP-4.032 - Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на енергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW.

Тази програма има общ бюджет от 107 570 650 лв. Финансирането е насочено към нови мощности за производство на електроенергия от слънчева и/или вятърна енергия, съчетани с локални съоръжения за съхранение на енергия (ЛСС). Целта е да се изградят минимум 200 MW производствени мощности и 100 MW ЛСС.

 • Минимален размер на финансиране: Няма
 • Максимален размер на финансиране: 35 854 000 лв. за един проект
 • Максимален интензитет на финансиране: До 50% от допустимите разходи, но не повече от 1 075 706 лв. (без ДДС) за 1 MW инсталирана мощност на ЛСС

Програма BG-RRP-4.033- Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на енергия с инсталирана мощност над 200 kW.

Общият бюджет на тази програма е 427 544 438 лв. Финансирането е насочено към нови мощности за производство на електроенергия от слънчева и/или вятърна енергия с ЛСС, като целта е изграждането на минимум 940 MW производствени мощности и 200 MW ЛСС.

 • Минимален размер на финансиране: Няма
 • Максимален размер на финансиране: 58 674 900 лв. за един проект
 • Максимален интензитет на финансиране: До 50% от допустимите разходи, но не повече от 743 215 лв. (без ДДС) за 1 MW инсталирана мощност на ЛСС

Основни Условия и Изисквания

Програмите изискват инсталирането на локални съоръжения за съхранение на енергия (ЛСС), които трябва да отговарят на следните условия:

 • ЛСС трябва да имат минимална мощност от 30% до 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на проекта.
 • Гарантиран капацитет на ЛСС за поне 2 часа (изчислен като отношението на капацитета в MWh към максималната мощност на зареждане/разреждане в MW, със C-Rate максимум C/2).

За централи с инсталирана мощност над 400 kW, ЛСС или преобразувателят на батерията трябва да има мощност между 30% и 50% от инсталираната мощност на ФЕЦ, като капацитетът трябва да покрива минимум 2 часа.

Кандидатстване

Допустими кандидати по програмите са компании от всички сектори на българската икономика, с изключение на селското, горското и рибното стопанство. Кандидатстването е отворено както за вече изградени и въведени в експлоатация централи след 01.01.2023 г., така и за проекти в процес на изграждане, при условие че са стартирали необходимите документални процедури и разполагат със становища и договори от РИОСВ и ЕРП.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 12 юни 2024 г. Изпълнението на инвестициите трябва да бъде завършено до 31 март 2026 г.

Какво Предлага "Интер Пауър"?

"Интер Пауър" предлага цялостни решения за кандидатите, включително:

 • Разработване на идеен проект
 • Доставка и монтаж
 • Гаранционен и следгаранционен сервиз
 • Подготовка на необходимите документи за кандидатстване по процедурите

"Интер Пауър" отговаря на всички изисквания за изпълнител по тези проекти. Вече имаме успешно реализирани проекти по предишната програма BG-RRP-4.026 "Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата."

За повече информация и консултация относно възможностите за финансиране и реализация на вашите проекти за устойчиво развитие и енергийна ефективност, не се колебайте да се свържете с нас.

Блог

Последно качени статии

crossmenu