fbpx
Запитване

Управление на строителни проекти

Управление на инвестиционни проекти е комплексен процес, който обхваща планирането, координирането, изпълнението и контрола на всички аспекти на даден строителен проект, с цел неговото успешно завършване в рамките на бюджет, времеви рамки и качествени характеристики.

Услугата за управление на инвестиционни проекти е подходяща за инвеститори от страната и чужбина или за хора, които нямат време, знания или опит за управление на строителен проект, както и за хора, които не са на място и не могат да управляват проекта лично.

Предимства на ползването на услугата:

 • Експертен подход и професионализъм: Екип от опитни специалисти, познаващи спецификата на строителния процес.
 • Ефективно управление на ресурсите: Оптимизация на разходите, времето и екипите.
 • Стратегическо планиране и изпълнение: Дефиниране на ясни цели, разработване на стратегии и непрекъснат мониторинг.
 • Намаляване на рисковете: Идентифициране, оценка и управление на потенциални рискове.
 • Локално познание и ресурси: Познаване на местните пазари, законодателство и достъп до местни доставчици.
 • Ефективно управление на времето и разстоянието: Възможност за управление на проекта от разстояние.
 • Спестяване на време и усилия: Освобождаване на клиента от координация на различните аспекти на проекта.
 • По-добър контрол и прозрачност: Редовни доклади, прозрачност на разходите, напредъка и рисковете.

Какво печели клиентът?

 • Повишаване на производителността и ефективността: Оптимизиране на процесите, по-ефективно използване на ресурсите.
 • Оптимизация на разходите: Предотвратяване на загуби от надписани количества и некачествено изпълнение.
 • Редовни доклади и срещи: Информация за напредъка, финансовото състояние, проблеми и рискове.
 • Уеб базирани системи за управление на проекти: Проследяване на напредъка в реално време.
 • Идентифициране и управление на рискове: Намаляване на влиянието на потенциални рискове.
 • Прозрачност в процесите и решенията: Обяснение на основанията за вземане на решения.

Интер Пауър разполага с разнообразие от методи и инструменти за ефективно изпълнение на задачите, използвайки гант диаграми и мрежови диаграми, проектни бюджети и финансово управление, софтуерни платформи за управление на проекти и управление на риска.

Управляваме различни видове строителни дейности включително Жилищни и търговски сгради, Индустриални сгради, Инфраструктурни проекти както и Енергийни проекти.

Интер Пауър поема цялостната грижа за документацията на вашия строителен проект, от началото до края.

 • Проектна документация: Подготовка, организация и актуализация на чертежи, спецификации, технически документи, изисквания и други материали.
 • Узаконяване и разрешителни: Осигуряване на всички необходими разрешителни и лицензи за строеж, включително подготовка на документация, плащане на такси и др.
 • Строителни книжа и лицензи: Регистрация на обекта, получаване на строителни книжа и лицензи.
 • Актове и протоколи: Изготвяне на актове за приемане на работа, актове за изпитване, протоколи за дефекти и др.
 • Вкарване в експлоатация: Подготовка на документация за собственика, инструкции за експлоатация, гаранционни документи, сертификати за качество.

Интер Пауър е вашият надежден партньор в строителството. Свържете се с нас, за да ви помогнем да реализирате вашите мечти!

Разберете как работим

Разберете как работим

1
След като се свържете с нас, ще се запознаем с вашия проект, специфични изисквания и всички особености
2
Изготвяме оферта за нашите услуги в тази дейност
3
Извършване на подбор на изпълнители и изпълнение на целия проект
4
Предприемаме детайлен оглед на извършената работа, предаване на екзекутивна и гаранционна документация, чертежи и снимков и видеоматериал.
Услуги

Други наши услуги

Желаете да получите оферта за вашия бизнес?

Свържете се с нас и ние ще ви отговорим при първа възможност
crossmenu