fbpx
Запитване

Енергиен мениджмънт

Енергийният мениджмънт е процесът на планиране, наблюдение и контрол на потреблението на енергия в дадена организация. Целта е да се оптимизира използването на енергия, за да се намалят разходите, да се подобри производителността и да се минимизира въздействието върху околната среда.

Какви са ползите от енергийния мениджмънт?

Има много предимства от внедряването на енергиен мениджмънт в една организация. Някои от най-важните са:

 • Икономически ползи: Намаляване на разходите за енергия чрез оптимизация на потреблението и внедряване на енергоефективни технологии.
 • Екологични ползи: Намаляване на въглеродния отпечатък и негативното въздействие върху околната среда чрез по-ефективно използване на енергийните ресурси.
 • Оперативни ползи: Подобряване на оперативната ефективност и надеждност на системите чрез по-добър контрол и управление на енергийното потребление.
 • Социални ползи: Подобряване на общественото възприятие и репутация на организацията чрез демонстриране на ангажимент към устойчивото развитие и опазването на околната среда.

Енергийният мениджмънт може да се прилага в широк спектър от сектори, включително:

 • Сгради: Офиси, жилищни сгради, болници, училища, магазини и други.
 • Промишленост: Производствени предприятия, фабрики, заводи и др.
 • Транспорт: Автомобилен транспорт, железопътен транспорт, авиация и др.
 • Селско стопанство: Стопанства, оранжерии, системи за напояване и др.
 • Комунални услуги: Електроразпределителни дружества, водоснабдителни компании, компании за управление на отпадъци и др.

Софтуер за енергиен мениджмънт

Управлението на енергийни проекти с големи инвестиции е сериозно предизвикателство за бизнеса. За да отговорим на това предизвикателство, разработихме собствена платформа за енергиен мениджмънт, базирана на изкуствен интелект. Тази платформа оптимизира процесите и анализа на събраната информация.

Софтуерът може да бъде свързан с различни енергийни системи в даден обект и има достъп до независимата енергийна борса, метеорологични източници и база данни. Тази информация позволява разработване на стратегии за енергиен мениджмънт, които оптимизират разходите на клиентите.

Основни стъпки в енергийния мениджмънт

 1. Събиране на данни: Софтуерът осигурява непрекъснат мониторинг и събиране на данни за енергийното потребление и параметрите на системите чрез сензори и съвместими устройства.
 2. Анализ и оценка: Анализ на събраните данни с цел откриване на области за подобрение и оценка на текущите процеси и системи.
 3. Планиране и внедряване: Разработване на план за внедряване на мерки, включващи инвестиции в нови технологии, използване на алтернативни енергийни източници и системи за съхранение на енергия.
 4. Управление, мониторинг и контрол: Постоянно управление и наблюдение на резултатите от внедрените мерки и коригиране на плана при необходимост.
 5. Прогнозиране на потреблението: Софтуерът предсказва бъдещото енергийно потребление въз основа на събраните данни и анализи, подпомагайки планирането на ресурсите.
 6. Визуализация: Визуализиране на събраните данни чрез графики и числови представяния за по-лесен анализ.
 7. Съобщаване и алармиране: Генериране на съобщения и аларми, информиращи потребителите за извънредни събития или нередности в системата.
 8. Интеграция с други системи: Софтуерът може да се интегрира със сградни управления, HVAC системи и други устройства за по-ефективно управление.

Приложения на енергийния мениджмънт

Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ):
Софтуерът осигурява мониторинг в реално време и анализ на енергийното производство, идентифицира потенциални проблеми и предоставя съвети за оптимизация.

Системи за съхранение на енергия:
Софтуерът предоставя информация за нивото на съхранена енергия и оптимизира процесите на зареждане и разреждане на батериите.

Зарядни станции за електрически автомобили:
Софтуерът позволява управление на зарядните станции, включително стартиране, спиране и регулиране на зареждането на автомобилите.

Процеси

Разберете как работим

1
Изберете услуга и се свържете с екипа ни от експерти чрез запитване.
2
Ние ще прегледаме запитването ви и експертен консултант в тази сфера ще се свърже с вас, след което ще извършим оглед и ще ви предложим индивидуално решение.
3
След ваше одобрение на предложената от нас оферта, се сключва договор и се определят времевите рамки за изпълнение.
4
След приключване на проекта, предприемаме детайлен оглед на извършената от нас работа, за да се уверим, че всичко е изпълнено по европейски стандарти за качество. Предоставяме ви и от 3 до 5 год. гаранция.
Проекти

Реализирани проекти

Услуги

Други наши услуги

Желаете да получите оферта за вашия бизнес?

Свържете се с нас и ние ще ви отговорим при първа възможност
crossmenu