fbpx
Запитване
Програма за безвъзмездно финансиране на домакинства за изграждане на фотоволтаични соларни системи

Очакващ прием 2024: Програма за безвъзмездно финансиране на домакинства за изграждане на фотоволтаични соларни системи

Време за четене: 
1 минута

С увеличаващия се интерес към екологично чистата енергия и устойчивото развитие, предстои стартирането на нова Програма за безвъзмездно финансиране на домакинства за изграждане на фотоволтаични соларни системи в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. Това предоставя чудесна възможност за инвестиции в чиста енергия и намаляване на разходите за електричество.

Критерии за Кандидатстване

Програмата е предназначена за български граждани и чужденци със статут на постоянно пребиваващи в България. Кандидатите трябва да притежават еднофамилна къща или апартамент в многофамилна жилищна сграда, които са основно жилище и не са свързани с търговска организация или юридическо лице с нестопанска цел.

Кандидатите трябва да имат минимум 51% от идеалните части на имота. Ако делът е по-малък, е необходимо писмено съгласие от другите собственици. За апартаменти в многофамилни сгради е нужно съгласие от минимум 67% от собствениците.

Домакинствата трябва да използват неефективни топлоизточници, като печки, котли, камини или твърдо гориво (дърва/въглища), и да предоставят доказателства за консумация на електроенергия за поне шест месеца преди кандидатстване.

Необходими са също строителни разрешителни за инсталирането на соларната система и липса на неплатени местни данъци и такси за имота.

Условия за кандидатстване

Вижте какви са условията за кандидатстване, на които трябва да отговаряте, ако искате да кандидатствате по Европейската програма:

 • Кандидатът трябва да бъде физическо лице, което може да бъде български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ и да обитава собствено жилище - еднофамилна сграда или жилище в многофамилна сграда.
 • Кандидатът трябва да бъде собственик на жилището, за което кандидатства. Ако кандидатът притежава по-малко от 51% идеални части от жилището, е необходимо да има писмено съгласие от другите собственици. При случай на собственост в многофамилна сграда, кандидатът трябва да има и съгласието на етажната собственост.
 • Постоянният адрес на кандидата трябва да съвпада с адреса на жилището, за което кандидатства.
 • Жилището, за което се кандидатства, трябва да се намира в регулационните граници на населеното място на съответната община.
 • Не трябва да има регистриран търговец в Търговския регистър или регистрирано юридическо лице с нестопанска цел на адреса на жилището.
 • Жилището, за което се кандидатства, трябва да се използва само за жилищни нужди.
 • В жилището трябва да се използва неефективен източник на топлинна енергия, като печка, котел, камина и др., работещ на твърдо гориво като дърва, въглища и други.
 • За жилището е необходимо да се е употребявала електрическа енергия поне 6 месеца преди кандидатстването.
 • Да са заплатени всички местни данъци и такси за недвижимия имот, върху който ще бъде монтирана инсталацията или системата.
 • Трябва да се представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или документи за вече доставената и монтирана инсталация. Тези документи трябва да включват ценовите параметри на доставката и монтажа, както и техническите параметри, които отговарят на минималните изисквания.
 • Ако фотоволтаичната инсталация ще бъде монтирана в многофамилна жилищна сграда, трябва да бъде предоставено разрешително за строеж.

Финансиране

Програмата предлага финансиране за фотоволтаични системи с мощност до 10 kW. Безвъзмездното финансиране покрива до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лева.

Обхват на Програмата

Общият бюджет на програмата е около 240 млн. лв., от които 140 млн. лв. са безвъзмездно финансиране от Европейския съюз, а останалите 100 млн. лв. идват от национално публично и частно съфинансиране. Около 200 млн. лв. от тези средства са предвидени за изграждането на фотоволтаични системи до 10 kW. Очаква се около 9500 домакинства да получат подкрепа, като поне 4000 от тях трябва да са получили помощи през последния отоплителен сезон.

Процедура за Кандидатстване и подготовка на документация:

Проучване и изготвяне на Идеен проект и възвращаемост на инвестицията.

Първо се изготвя Идеен проект с изчисления на производителността и 3D визуализация, с който проверяваме възможностите за големината на изграждащата се фотоволтаична инсталация и количеството произведена енергия. Проверяваме възможната фотоволтаична инсталация, да не надхвърлят нуждите и Ви информираме за всички детайли. (ще получите въпросник за попълване)

Изготвяне на Оферта за монтаж на фотоволтаична електроцентрала.

На база Идейния проект и вашите нужди, изготвяме оферта включваща цена и срокове за доставка и монтаж на фотоволтаичната система. Като Лицензирана фирма за изграждане на фотоволтаични електроцентрали, Ви гарантираме, че доставеното оборудване (фотоволтаични панели, фотоволтаични инвертори и батерии, фотоволтаична конструкция и аксесоари) и направения монтаж, отговаря на всички изисквания на Програмата за безвъзмездно финансиране на фотоволтаици за физически лица до 15 000лв.

Консултации и Техническа Подготовка

Следващата стъпка е изготвяне на Проектно становище - част Електро и Конструктивно становище – част Конструкция от архитект-конструктор и електроинженер. Подготовка на необходимите технически документи (схеми, указания, чертежи, математически пресмятания и други), които да отговарят на изискванията на електроенергийния доставчик.

Уведомяване на Общината и главния архитект

След уведомлението операторът ще ви предостави добавка към договора за достъп и пренос на енергия с техническите изисквания за свързване на фотоволтаичната система.

Заявление за Строително Разрешение

НЕ СЕ ИЗИСКВА за еднофамилни сгради.

Подготовка на документацията за кандидатстване, изискуема от Програмата за финансиране на фотоволтаици.

 • Документ за гражданство или статут на постоянно пребиваващ.
 • Документ за собственост на имота.
 • Декларация за съгласие от съсобственици (ако е приложимо).
 • Решение на етажната собственост (ако е апартамент).
 • Удостоверение за основно жилище.
 • Фактури за електроенергия за последните 6 месеца.
 • Разрешение за строеж - не се изисква за еднофамилни сгради
 • Оферта за доставка и монтаж от лицензирана фирма
 • Технически параметри на инсталацията.
 • Фотографии на съществуващите топлоизточници.

Кандидатстване в ИСУН2020

Процесът на кандидатстване се осъществява изцяло в дигитална среда чрез платформата ИСУН2020. Първо се създава профил в системата, след което се попълва формата за кандидатстване и се прикачват необходимите документи. Предлагаме ние да водим и проверяваме цялата документация от самото начало до края, вкл. създаване на профил и входирането ѝ в ИСУН2020. Имайте в предвид, че когато контролния орган започне проверката на документация ще започне да задава въпроси, на които трябва да се отговаря качествено и в срок и ние ще направим всичко това вместо вас. При неспазване сроковете или неправилен отговор е много вероятно да ви бъде отказано финансиране.

Какво предлагаме

Процесът на кандидатстване и подготовка на необходимите документи може да бъде сложен и време. Нашият екип от специалисти е готов да ви помогне във всяка стъпка. Освен проектирането и изграждането на вашата фотоволтаична инсталация, ние можем да се заемем с подготовката и внасянето на всички документи, като гарантираме, че те отговарят на всички изисквания на програмата. Това ще ви спести време и усилия и ще увеличи шансовете ви за успешно кандидатстване и получаване на финансиране.

Програмата предоставя значителни възможности за финансиране на фотоволтаични системи и слънчеви системи за гореща вода. Въпреки че процесът изисква изпълнение на специфични изисквания, ползите от преминаването към зелена енергия са значителни. Повишената енергийна ефективност ще намали сметките за електроенергия и ще допринесе за устойчивото развитие на домакинствата.

ВАЖНО! Програмата все още не е стартирала и условията, описани тук, са базирани на миналогодишните изисквания. Очаква се условията да са сходни, но може да има промени. Пълните условия ще станат ясни при стартиране на програмата.

Очаква се при този прием, интересът да е много голям и достигането на максималния брой кандидати да бъде достигнат за кратко време. Навременната подготовка на документацията и бързата реакция при кандидатстване са от съществено значение за успешно финансиране.

Не се колебайте да се свържете се с нас още днес, за да научите повече и да започнем вашия проект за чиста енергия!

Телефон: 0893 556 772
Имейл: [email protected]

Блог

Последно качени статии

crossmenu