fbpx
Запитване

Програма за безвъзмездно финансиране на фотоволтаици за физически лица до 15 000лв.

Време за четене: 
1 минута

Министерството на енергетиката стартира процеса на подбор на проекти за участие в програмата за инсталиране на домашни фотоволтаични системи. Реализацията на инициативата "Национална схема за подкрепа на домакинствата в областта на възобновяемата енергия" в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост има за цел да насърчи използването на възобновяеми източници на енергия (ВЕИ) в домакинствата.

Програмата предоставя безвъзмездно финансиране за инсталация на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, като се допуска и добавянето на системи за съхранение на генерираната електроенергия. Фотоволтаичните системи с мощност до 10 kWp се финансират до 70%, но не повече от 15 000 лв. Кандидатите могат да подават своите документи до 10 ноември 2023 г., след което проектите ще бъдат класирани.

Вижте какви са условията за кандидатстване, на които трябва да отговаряте, ако искате да кандидатствате по Европейската програма:

 • Кандидатът трябва да бъде физическо лице, което може да бъде български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ и да обитава собствено жилище - еднофамилна сграда или жилище в многофамилна сграда.
 • Кандидатът трябва да бъде собственик на жилището, за което кандидатства. Ако кандидатът притежава по-малко от 51% идеални части от жилището, е необходимо да има писмено съгласие от другите собственици. При случай на собственост в многофамилна сграда, кандидатът трябва да има и съгласието на етажната собственост.
 • Постоянният адрес на кандидата трябва да съвпада с адреса на жилището, за което кандидатства.
 • Жилището, за което се кандидатства, трябва да се намира в регулационните граници на населеното място на съответната община.
 • Не трябва да има регистриран търговец в Търговския регистър или регистрирано юридическо лице с нестопанска цел на адреса на жилището.
 • Жилището, за което се кандидатства, трябва да се използва само за жилищни нужди.
 • В жилището трябва да се използва неефективен източник на топлинна енергия, като печка, котел, камина и др., работещ на твърдо гориво като дърва, въглища и други.
 • За жилището е необходимо да се е употребявала електрическа енергия поне 6 месеца преди кандидатстването.
 • Да са заплатени всички местни данъци и такси за недвижимия имот, върху който ще бъде монтирана инсталацията или системата.
 • Трябва да се представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или документи за вече доставената и монтирана инсталация. Тези документи трябва да включват ценовите параметри на доставката и монтажа, както и техническите параметри, които отговарят на минималните изисквания.
 • Ако фотоволтаичната инсталация ще бъде монтирана в многофамилна жилищна сграда, трябва да бъде предоставено разрешително за строеж.

Ако отговаряте на тези изисквания или имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. Предлагаме цялостна консултантска услуга, която включва оказване на помощ при подготовка на необходимите документи, оформянето им във вид, изискван от системата и съвместното им подаване с Вас.

За връзка с наш консултант:
email: [email protected]
tel: 089 355 6772

Блог

Последно качени статии

crossmenu